Vatandaş Hizmet Memnuniyeti Araştırması


Genelde rutin olarak yapılması gereken, belirli periyotlarla Belediyeler tarafından sağlanan hizmetlerin, vatandaş tarafından doğru algılanıp algılanmadığını, gereken değerin verilip verilmediğini ve bu bağlamda vatandaşın Belediyenin genel hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ölçmeye yönelik uygulanan anket çalışmalarıdır.

Belediyeler bu sayede yaptığı hizmetin, vatandaştaki yankısını alarak hizmetlerini daha verimli ve anlaşılabilir hale getirmeye çalışırlar. Vatandaşların beklentileri yerinde ölçülür, objektif bir gözle değerlendirme sağlanmış olur.