Sosyal Doku Araştırması


Kentte yaşayan nüfusun tamamına hanelerde görüşmek suretiyle anketle ulaşılarak daha iyi hizmet vermek, sosyal yapının belirlenmesi, verilecek hizmetin detaylarına ulaşılması, şehrin geleceğine yön verilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi vb. amaçlarıyla yapılabilen araştırma çalışmalarıdır.

Sosyal doku araştırmalarında hane halkı, sokak ve mahalle bazında yapılan değerlendirmelerle götürülecek hizmetin kalitesi arttırılarak, gereksiz yatırım ve harcamalardan kaçınılması amaçlanır.