Reklam Etki Araştırması


Ürün ya da hizmetinizden yararlanan hedef tüketici grubunuzun çeşitli yollarla yaptığınız reklamlarınızı ne ölçüde anladığını, vermek istediğiniz mesajın algılanıp algılanmadığını, reklam çalışmaları sonucunda yeni müşteriler kazanıp kazanmadığınızı ölçmeye yönelik, kapsamlı reklam çalışmaları sonrası yapılmasını önerdiğimiz anket uygulamalarıdır.
Firmalar çoğu kez yüklü ödenek ayırdıkları reklam giderlerinin etkisini sadece satış rakamlarından aldığı geri dönüş ile ölçmeye çalışır, bu yüzden bazen genel geçer müşterinin kısa süreli yönlenişine aldanırlar. Oysa reklam etkisi ölçüm anketleriyle konu detayına varıncaya kadar sosyolojik analize tabi tutulduğundan harcamalarınızı en verimli yöntemlere kanalize etmenizi sağlar.