PAPI


Klasik yöntem olan, kağıt ve kalem kullanarak katılımcılarla yüzyüze gerçekleştirilen anket yöntemidir. Anket uygulaması esnasında, katılımcı dilediği gibi anketi inceleyebilir ve anketöre sorular sorabilir. Katılımcılara güven veren bir anket yöntemidir. Özellikle;

  • Toplu uygulanacak olan anketlerde,
  • Zarf içine konularak uygulaması yapılacak olan anketlerde,
  • Posta yoluyla iletilecek olan anketlerde,

tercih edilmesi gereken anket yöntemimizdir.