ODAK FOCUS GRUP


Pazarlama araştırmaları başta olmak üzere, birçok araştırma alanında çok kısa sürede sonuç elde edildiğinden araştırmanın yapısına uyuyorsa mutlaka müşterilerimize önerdiğimiz bir çalışmadır.
Odak grup çalışmalarında 8–10 kişiden oluşan bir katılımcı grubu belirlenir. Bu katılımcılar araştırma karakteristiğine göre özenle seçilir. Konu hakkında daha önceden hazırlanan rehber program dâhilinde katılımcıların ele alınan konuları 2–3 saat süreyle tartışması sağlanır. Bu tartışmalar firma tarafından çevrimiçi olarak, ya da kayıtlardan izlenerek tüketici/katılımcı/kullanıcı beklentileri, düşünceleri önerileri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşmış olur.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ise odak gruba seçilen katılımcıların direkt ilgili kişilerden seçilmesi ve İlk defa odak grup çalışmasına katılıyor olması gerektiğidir.