Marka & Kurum İmaj ve İtibar Araştırması


Kişisel yaşamımızda önemli bir kavram olan “itibar”, gerçekte uzun zaman içinde imajın özümsenmesi, benimsenmesi ile oluşmaktadır.
İmaj kavramı pazarlama, halkla ilişkiler, çevre, kurumsal yönetim ve stratejik planlama gibi pek çok disiplinin içinde yer almaktadır. Günümüzde artan rekabet nedeniyle işletmeler fark yaratmak ve rekabet avantajı sağlamak için, artık sadece ürünler, işlevler, özellikler ve kalite boyutlarında değil, kurum imajı ve itibarıyla da rekabet etmektedir.
Tüketicinin zihninde bir ürün veya markayı hatırladığı zaman oluşan düşüncelerin tamamıdır. Herhangi bir markanın imajının zihninde olumlu olduğu tüketici o markaya güdülenir. Eğer tüketicinin zihnindeki marka imajı olumlu ise o tüketici farkındalık döneminden çıkmış ve artık o markayı alabilecek potansiyeldedir. Marka imajı markaya karşı bir sevgi oluşturabilir. Bu oluşan sevgi, devamlılık arz ettiğinde, tüketicinin o markayı kullanma miktarını arttırmasını sağlar.

Kurum imajı işletmenin en önemli değerlerinden birini oluşturmaktadır. Kurum imajı, işletmenin tüm paydaşlarının yani iç ve dış hedef kitlelerinin o işletmeye ilişkin izlenimlerinin, duygularının, akılcı düşüncelerinin ve algılamalarının tümünü ifade etmektedir.

Gün geçtikçe daha belirginleşen müşteri profilinizin zihninde oluşturmak istediğiniz imajın doğru algılanıp, özümsenmesi sürecinde yol haritanızı kurumumuzun uzmanlığında oluşturmaya davet ediyoruz.