Hasta / Hastane Memnuniyeti Araştırması


Sağlık hizmeti birçok yönden diğer endüstri ve hizmet alanlarından farklılık gösterir. Rekabete dayalı bir piyasada tüketiciler memnuniyetsizliklerini alış-veriş yerlerini değiştirerek gösterebilir. Oysa sağlık sektöründe bireylerin bağlı oldukları sağlık kurumları nedeni ile seçme şansı sınırlıdır. Bireyin sağlık gereksiniminin sürekliliği ve karmaşıklığı nedeni ile memnuniyet ile ilgili kriterler, bir restoran, bir banka, bir dershane ya da toplumdaki diğer hizmet alanlarındaki kriterlerden daha farklı ve komplekstir. Hastanelerimizin ‘müşterisi’ olan hastalara verdiği hizmetten ne kadar hoşnut olduğunu bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak ölçüyoruz.

TKY gereği yapılması zorunlu hasta memnuniyeti anketleri ya da kurumunuzun özel olarak yapmayı düşündüğü hasta memnuniyeti anketlerini bu konuda özel uzmanlığı bulunan kurumumuza yaptırmanız, hastalarınızın memnun edilmesi konusunda attığınız en önemli adım olacaktır.