Gizli Müşteri Gölge Müşteri Araştırmaları


Gizli Müşteri Araştırması

Gizli Müşteri Araştırması, hem tüm departman – birimlerde aynı hizmet kalitesini sağlamak, hem de bu kaliteyi sürekli hale getirmek için yapılan ve hizmet alan müşteri gözüyle değerlendirilen bir çalışmadır.

Eski zaman devlet erkanının tebdil-i kıyafet gezip halkın arasına karışması, sorunları halktan biri olarak gözlemlemesi olarak adlandırabiliriz Gizli Müşteri Araştırmalarını.

Gizli Müşteri Araştırması ile:

  • Müşteri memnuniyeti artar.
  • Çalışan performansınız artar.
  • Personel eğitimlerinize yön verilir.
  • Aksayan yönler müşteri gözüyle size anlatılır.
  • Periyodik hazırlanan raporlar ile aylık, dönemsel ve yıllık gelişim trendiniz izlenir.
  • Kârlılık ve personel verimliliği artar.
  • Müşteri gözüyle işyeri düzeni, personel becerisi ölçümlenir.

Biz, Türkiye’de, anlık izlenime açık veritabanı üzerinden gizli müşteri denetimini, müşteri sonuçlarını ve verilerini kontrol etmesine olanak sağlayan,  tamamen kendi ekibinin kullanarak denetimlerini gerçekleştiren tek firmayız.