CATI


CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi), yüzyüze görüşülme imkanı olmayan, anket katılımcı listesi bulunan ya da zaman kısıtı olan anket çalışmaları için en ideal çözümdür.

Pazarlama tekniklerine teknolojinin kazandırdığı ve son dönemde çok talep edilen hızlı, son derece verimli ve etkin bir veri toplama yöntemidir.

Tüketiciler hangi markayı, ne zaman ve nerede tüketmek istiyor?

Tüketiciler tercih ettikleri ürünlerde hangi özellikleri arıyor?

Tüketicilerin hayalindeki  ürün ve hizmetle, sunduğunuz ürün / hizmet  ne oranda örtüşüyor

Markanız yeterince tanınıyor mu? Doğru mu tanınıyor?

Siyasi parti / aday (veya aday adayı) olarak seçmenizin beklentilerini biliyor musunuz?

bu  ve benzeri konulardaki  ürün/hizmet kategorilerinde, özel ve periyodik araştırmalar yapılabildiği gibi, ürün/hizmet memnuniyeti, bilinirlik, tutum, davranış ve reklam/promosyon etkinlik araştırmaları da yürütülebilir. CATI hizmetiyle klasik yüz yüze yöntemlere kıyasla   çok daha hızlı  ve bütçenizi zorlamadan veri toplama imkânına kavuşan kurumlar, pazar gücünü  arttırabilirler.

İkon Araştırma telefon anketi ekibi, katılımcıları sıkmadan, kolaylıkla ikna ederek anket görüşmesini tamamlayıp aynı anda İkon Araştırma Anket Sistemine giriş yapmaktadır. Telefon anket özellikle.;

  • Memnuniyet Araştırmalarında,
  • Siyasi Araştırmalarda,
  • BAP Projesi Anketlerinde,
  • İtibar Araştırmalarında,
  • Müşteri Anketlerinde,

en sık kullanılan anket yöntemimizdir.

Tüm yapılan görüşmeler, anlık olarak kayıt edilmektedir. Müşterilerimiz dilediği zaman kayıtları dinleyebilmektedir.