Çalışan Memnuniyeti Araştırması


Çalışanlarınızın, kurumunuza karşı düşüncelerini belirli aralıklarla ölçmenizi kapsar. Sunduğunuz ürün ya da hizmeti üretenlerin, zaman içerisinde çalışma koşullarınıza ve kurumunuza karşı oluşabilecek tepki ve eleştirilerini ya da beğenilerini ifade imkânı sunarak, çalışanlarınızla ilişkilerinizi daima sıcak tutmanızı sağlar.

Çalışan memnuniyeti araştırması kapsamında Bizler, müşterilerimize ve kurumlara özel memnuniyet modeli oluşturuyoruz. Bu modele bakarak herbir memnuniyet faktörünün hangi ağırlıklarla etkisinin olduğunu tespit etmiş oluyorsunuz.